Рубрики Новости

Український ринок телекому у цифрах — головне зі звіту НКРЗІ за 2020 рік

Опубликовал
Владимир Скрипин

Національна комісія регулювання зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) опублікувала величезний (на 77 сторінок!) звіт про роботу за 2020 рік з інфографікою, а також коротко розповіла про пріоритетні завдання на 2021 рік.Тезово наводимо основні положення, а також найбільш показові графіки та діаграми з презентації.

 • Попри негативні світові тенденції в економіці, спричинені пандемією COVID-19, телекомунікаційна галузь залишається в тренді збільшення доходів та обсягів наданих послуг. Так, доходи від надання послуг зв’язку 2020 році склали майже 79 млрд грн. Для порівняння, обсяг ринку у 2019 році становив 73 млрд грн.
 • Найбільшу частку — 93,3% — традиційно склали доходи від надання телекомунікаційних послуг. У порівнянні з попереднім роком вони зросли на 10,9%, до 73,69 млрд грн.
 • В структурі доходів від надання телекомунікаційних послуг у 2020 році найбільші частки складали рухомий (мобільний) зв’язок — 63,7 % та фіксований доступ до мережі Інтернет — 18,8%.
 • В структурі доходів від рухомого зв’язку найбільшими були частки доходів від послуг доступу до мережі Інтернет — 59,9% та доходів від надання послуг голосової телефонії — 18,1%, сумарна частка яких становила 78,0%.
 • Доходи від надання послуг з доступу до Інтернет мережі мобільного зв’язку завдяки розбудові мережі 4G зросли на 18,5% і склали 28,1 млрд грн.

 • Кількість активних ідентифікаційних SIM-карт станом за рік зменшилась на 1,6% та склала 53,98 млн од., а середньомісячний дохід від надання послуг рухомого (мобільного)
  зв’язку в розрахунку на одного абонента збільшився на 14,0%, до 72,5 грн в міс.
 • Регіони з найвищою забезпеченістю населення рухомим зв’язком — м. Київ, Київська, Одеська, Харківська та Дніпропетровська області, а з найнижчою — Донецька, Луганська, Тернопільська, Закарпатська та Чернівецька області.

 • У 2020 році обсяг голосового трафіку операторів рухомого (мобільного) зв’язку склав
  197 115 млн хв — на 7,3%, більше у порівнянні з 2019 роком; водночас обсяги
  міжоператорського трафіку збільшилися на 24,3%.

 • Кількість ідентифікаційних SIM-карт, з яких було здійснено доступ до мережі Інтернет збільшилася на 33,1%, до 35,52 млн од. З використанням стандарту 4G LTE — 19,44 млн од.

 • Обсяг капітальних інвестицій у сферу телекомунікацій склав понад 15 млрд грн, з
  них інвестиції операторів мобільного зв’язку близько 12 млрд грн.
 • Станом на 04.01.2021 в Україні було зафіксовано 104 655 абонентів, які скористались послугою MNP (перенесення номера до іншого оператора), протягом 2020 року було перенесено 65 965 номерів.
 • Найбільші темпи росту демонструє фіксований доступ до мережі Інтернет,
  різниця часток його доходів у 2020 році у порівнянні з 2019 роком у відсоткових пунктах
  склала 1,2.

 • Кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет зросла на 6,9%, до  7,77 млн од, а кількість таких ліній у сільській місцевості склала 1,6 млн од, що на 36,5% більше ніж рік тому.

 

 • Найбільшу частку — 78% — в структурі розподілу ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет складають лінії (точки) фіксованого доступу на швидкості від 10 до 100 Мбіт/с. Їх частка зросла на 2 відсоткові пункти у порівнянні з 2019 роком. Частка кількості ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет зі швидкістю від 100 Мбіт/с у порівнянні з 2019 роком зросла також на 2 відсоткові пункти.

 • Середньомісячний дохід від надання послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет у розрахунку на одного абонента за даними 2020 року збільшився на 10,9%, до 148,8 грн в міс.

 • Регіони з найвищою забезпеченістю населення фіксованим доступом до мережі Інтернет — м. Київ, Київська, Одеська, Львівська та Запорізька області, а з найнижчою — Луганська, Кіровоградська, Чернівецька та Закарпатська області.

 • Загальний обсяг доходів від надання послуг з надання в користування каналів електрозв’язку та об’єктів інфраструктури у 2020 році становив 8 390 млн грн, а найбільшу частку склали доходи від надання послуг трансляції, у тому числі для потреб телебачення та радіомовлення — 31,4%, які продемонстрували зростання на 1 відсотковий пункт у порівнянні з 2019 роком.

 • На ринку послуг фіксованого телефонного зв’язку протягом останніх років спостерігається тенденція щодо зменшення кількості абонентів та падіння доходів. Так, у 2020 році доходи від надання послуг фіксованого телефонного зв’язку склали 4 485 млн грн, а їх питома вага у загальному обсязі доходів від надання телекомунікаційних послуг становила 6,1%, що менше на 0,8 відсоткового пункту до минулого року.
 • Кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку скоротилась на 20,7%, до 3,31 млн од, а середньомісячний дохід від надання послуг фіксованого телефонного зв’язку в розрахунку на 1 лінію фіксованого телефонного зв’язку становив у 2020 році 98,8 грн/міс.
 • За весь 2020 рік телекомунікаційна галузь принесла до державного бюджету 766,76 млн грн, з яких 762,8 млн грн — плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій. Ще 3,96 млн грн склала плата за виділення номерного ресурсу».

 • Станом на 01.01.2021 до Реєстру внесено інформацію щодо 2937 суб’єктів господарювання, з яких 1496 операторів та 1441 провайдерів телекомунікацій.

На 2021 рік НКРЗІ визначено наступні пріоритетні завдання:

 • забезпечення виконання заходів, пов’язаних з реалізацією розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 1189-р «Про затвердження Плану заходів щодо підвищення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку на 2020 – 2022 роки» з метою підвищення ефективності роботи щодо моніторингу якості телекомунікаційних послуг та вимірювання параметрів якості телекомунікаційних послуг, захист прав споживачів телекомунікаційних послуг;
 • сприяння впровадженню новітніх радіотехнологій в Україні та ефективному використанню радіочастотного ресурсу, виконання заходів щодо впровадження радіотехнології ІМТ (4G, 5G) у перспективних діапазонах радіочастот, контроль за виконанням прийнятих рішень;
 • проведення заходів щодо підвищення якості телекомунікаційних послуг, які надаються споживачам, та своєчасне інформування споживачів щодо показників якості послуг, які надаються операторами телекомунікацій;
 • забезпечення виконання заходів, пов’язаних з реалізацією інтеграції України до ЄС, зокрема в частині імплементації Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації Україна-ЄС, а також участі у зовнішньополітичній ініціативі ЄС «Східне партнерство» з метою гармонізації законодавства та інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС;
 • проведення заходів з гармонізації доступного РЧР України із відповідними рішеннями Європейської Комісії, прийнятими згідно з Рішенням Європейського Парламенту і Ради № 676/2002/ЄС;
 • удосконалення державного регулювання шляхом встановлення економічно обґрунтованих тарифів, в тому числі на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, універсальні послуги поштового зв’язку та розрахункових такс за послуги пропуску трафіка;
 • спрощення для споживачів телекомунікаційних послуг механізму надання MNP на мережах рухомого (мобільного) зв’язку, що спрямоване на реалізацію їх законних прав на вільний вибір оператора телекомунікацій;
 • організаційне забезпечення реалізації конвергентних рішень з використанням мереж фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку;
 • активізація профілактичної роботи щодо недопущення порушень законодавства у сфері телекомунікацій, проведення аналізу та, за необхідності, заходів державного нагляду щодо виконання операторами рухомого (мобільного) зв’язку ліцензійних умов при впровадженні технології 3G в діапазоні 2100 МГц;
 • реалізація положень Закону України «Про електронні комунікації», прийнятого Верховною Радою України з метою імплементації положень Директиви (ЄС) 2018/1972 Європейського парламенту і ради від 11.12.2018 «Про запровадження Європейського кодексу електронних комунікацій».
Disqus Comments Loading...