Новости Новости 01.04.2021 в 22:08 comment

Український ринок телекому у цифрах — головне зі звіту НКРЗІ за 2020 рік

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg

Владимир Скрипин

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Національна комісія регулювання зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) опублікувала величезний (на 77 сторінок!) звіт про роботу за 2020 рік з інфографікою, а також коротко розповіла про пріоритетні завдання на 2021 рік.Тезово наводимо основні положення, а також найбільш показові графіки та діаграми з презентації.

 • Попри негативні світові тенденції в економіці, спричинені пандемією COVID-19, телекомунікаційна галузь залишається в тренді збільшення доходів та обсягів наданих послуг. Так, доходи від надання послуг зв’язку 2020 році склали майже 79 млрд грн. Для порівняння, обсяг ринку у 2019 році становив 73 млрд грн.
 • Найбільшу частку — 93,3% — традиційно склали доходи від надання телекомунікаційних послуг. У порівнянні з попереднім роком вони зросли на 10,9%, до 73,69 млрд грн.
 • В структурі доходів від надання телекомунікаційних послуг у 2020 році найбільші частки складали рухомий (мобільний) зв’язок — 63,7 % та фіксований доступ до мережі Інтернет — 18,8%.
 • В структурі доходів від рухомого зв’язку найбільшими були частки доходів від послуг доступу до мережі Інтернет — 59,9% та доходів від надання послуг голосової телефонії — 18,1%, сумарна частка яких становила 78,0%.
 • Доходи від надання послуг з доступу до Інтернет мережі мобільного зв’язку завдяки розбудові мережі 4G зросли на 18,5% і склали 28,1 млрд грн.

Український ринок телекому у цифрах — головне зі звіту НКРЗІ за 2020 рік

 • Кількість активних ідентифікаційних SIM-карт станом за рік зменшилась на 1,6% та склала 53,98 млн од., а середньомісячний дохід від надання послуг рухомого (мобільного)
  зв’язку в розрахунку на одного абонента збільшився на 14,0%, до 72,5 грн в міс.
 • Регіони з найвищою забезпеченістю населення рухомим зв’язком — м. Київ, Київська, Одеська, Харківська та Дніпропетровська області, а з найнижчою — Донецька, Луганська, Тернопільська, Закарпатська та Чернівецька області.

Український ринок телекому у цифрах — головне зі звіту НКРЗІ за 2020 рік

 • У 2020 році обсяг голосового трафіку операторів рухомого (мобільного) зв’язку склав
  197 115 млн хв — на 7,3%, більше у порівнянні з 2019 роком; водночас обсяги
  міжоператорського трафіку збільшилися на 24,3%.

Український ринок телекому у цифрах — головне зі звіту НКРЗІ за 2020 рік

 • Кількість ідентифікаційних SIM-карт, з яких було здійснено доступ до мережі Інтернет збільшилася на 33,1%, до 35,52 млн од. З використанням стандарту 4G LTE — 19,44 млн од.

Український ринок телекому у цифрах — головне зі звіту НКРЗІ за 2020 рік

 • Обсяг капітальних інвестицій у сферу телекомунікацій склав понад 15 млрд грн, з
  них інвестиції операторів мобільного зв’язку близько 12 млрд грн.
 • Станом на 04.01.2021 в Україні було зафіксовано 104 655 абонентів, які скористались послугою MNP (перенесення номера до іншого оператора), протягом 2020 року було перенесено 65 965 номерів.
 • Найбільші темпи росту демонструє фіксований доступ до мережі Інтернет,
  різниця часток його доходів у 2020 році у порівнянні з 2019 роком у відсоткових пунктах
  склала 1,2.

Український ринок телекому у цифрах — головне зі звіту НКРЗІ за 2020 рік

 • Кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет зросла на 6,9%, до  7,77 млн од, а кількість таких ліній у сільській місцевості склала 1,6 млн од, що на 36,5% більше ніж рік тому.

 

 • Найбільшу частку — 78% — в структурі розподілу ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет складають лінії (точки) фіксованого доступу на швидкості від 10 до 100 Мбіт/с. Їх частка зросла на 2 відсоткові пункти у порівнянні з 2019 роком. Частка кількості ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет зі швидкістю від 100 Мбіт/с у порівнянні з 2019 роком зросла також на 2 відсоткові пункти.

Український ринок телекому у цифрах — головне зі звіту НКРЗІ за 2020 рік

 • Середньомісячний дохід від надання послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет у розрахунку на одного абонента за даними 2020 року збільшився на 10,9%, до 148,8 грн в міс.

Український ринок телекому у цифрах — головне зі звіту НКРЗІ за 2020 рік

 • Регіони з найвищою забезпеченістю населення фіксованим доступом до мережі Інтернет — м. Київ, Київська, Одеська, Львівська та Запорізька області, а з найнижчою — Луганська, Кіровоградська, Чернівецька та Закарпатська області.

Український ринок телекому у цифрах — головне зі звіту НКРЗІ за 2020 рік

 • Загальний обсяг доходів від надання послуг з надання в користування каналів електрозв’язку та об’єктів інфраструктури у 2020 році становив 8 390 млн грн, а найбільшу частку склали доходи від надання послуг трансляції, у тому числі для потреб телебачення та радіомовлення — 31,4%, які продемонстрували зростання на 1 відсотковий пункт у порівнянні з 2019 роком.

Український ринок телекому у цифрах — головне зі звіту НКРЗІ за 2020 рік

 • На ринку послуг фіксованого телефонного зв’язку протягом останніх років спостерігається тенденція щодо зменшення кількості абонентів та падіння доходів. Так, у 2020 році доходи від надання послуг фіксованого телефонного зв’язку склали 4 485 млн грн, а їх питома вага у загальному обсязі доходів від надання телекомунікаційних послуг становила 6,1%, що менше на 0,8 відсоткового пункту до минулого року.
 • Кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку скоротилась на 20,7%, до 3,31 млн од, а середньомісячний дохід від надання послуг фіксованого телефонного зв’язку в розрахунку на 1 лінію фіксованого телефонного зв’язку становив у 2020 році 98,8 грн/міс.
 • За весь 2020 рік телекомунікаційна галузь принесла до державного бюджету 766,76 млн грн, з яких 762,8 млн грн — плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій. Ще 3,96 млн грн склала плата за виділення номерного ресурсу».

Український ринок телекому у цифрах — головне зі звіту НКРЗІ за 2020 рік

 • Станом на 01.01.2021 до Реєстру внесено інформацію щодо 2937 суб’єктів господарювання, з яких 1496 операторів та 1441 провайдерів телекомунікацій.

Український ринок телекому у цифрах — головне зі звіту НКРЗІ за 2020 рік

На 2021 рік НКРЗІ визначено наступні пріоритетні завдання:

 • забезпечення виконання заходів, пов’язаних з реалізацією розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 1189-р «Про затвердження Плану заходів щодо підвищення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку на 2020 – 2022 роки» з метою підвищення ефективності роботи щодо моніторингу якості телекомунікаційних послуг та вимірювання параметрів якості телекомунікаційних послуг, захист прав споживачів телекомунікаційних послуг;
 • сприяння впровадженню новітніх радіотехнологій в Україні та ефективному використанню радіочастотного ресурсу, виконання заходів щодо впровадження радіотехнології ІМТ (4G, 5G) у перспективних діапазонах радіочастот, контроль за виконанням прийнятих рішень;
 • проведення заходів щодо підвищення якості телекомунікаційних послуг, які надаються споживачам, та своєчасне інформування споживачів щодо показників якості послуг, які надаються операторами телекомунікацій;
 • забезпечення виконання заходів, пов’язаних з реалізацією інтеграції України до ЄС, зокрема в частині імплементації Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації Україна-ЄС, а також участі у зовнішньополітичній ініціативі ЄС «Східне партнерство» з метою гармонізації законодавства та інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС;
 • проведення заходів з гармонізації доступного РЧР України із відповідними рішеннями Європейської Комісії, прийнятими згідно з Рішенням Європейського Парламенту і Ради № 676/2002/ЄС;
 • удосконалення державного регулювання шляхом встановлення економічно обґрунтованих тарифів, в тому числі на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, універсальні послуги поштового зв’язку та розрахункових такс за послуги пропуску трафіка;
 • спрощення для споживачів телекомунікаційних послуг механізму надання MNP на мережах рухомого (мобільного) зв’язку, що спрямоване на реалізацію їх законних прав на вільний вибір оператора телекомунікацій;
 • організаційне забезпечення реалізації конвергентних рішень з використанням мереж фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку;
 • активізація профілактичної роботи щодо недопущення порушень законодавства у сфері телекомунікацій, проведення аналізу та, за необхідності, заходів державного нагляду щодо виконання операторами рухомого (мобільного) зв’язку ліцензійних умов при впровадженні технології 3G в діапазоні 2100 МГц;
 • реалізація положень Закону України «Про електронні комунікації», прийнятого Верховною Радою України з метою імплементації положень Директиви (ЄС) 2018/1972 Європейського парламенту і ради від 11.12.2018 «Про запровадження Європейського кодексу електронних комунікацій».

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: