Новости Новости 15.04.2015 в 11:19 comment

Правительство поддержит развитие ИТ в Украине

author avatar
https://secure.gravatar.com/avatar/25f9b2416da07639967e18eb989e71c4?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/25f9b2416da07639967e18eb989e71c4?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.svg

Æèòåëè ìèêðîðàéîíà Êèòàåâî ïèêåòèðîâàëè Êàáìèí

Правительство Украины своим распоряжением №338 от 8 апреля 2015 года утвердило план мероприятий по поддержке индустрии программного обеспечения (ПО). Кабмин запланировал провести дерегуляцию внешнеэкономической деятельности отечественных компаний, разрабатывающих софт для зарубежных заказчиков. В будущем должна быть упрощена процедура по подтверждению предоставления оказанных нерезидентам ИТ-услуг.

Кабинет министров намерен урегулировать вопрос принадлежности имущественных прав на компьютерные программы или базы данных (БД), созданных по трудовому договору или заказу. В дальнейшем будут внедрены безоплатные договора на использование ПО и БД.

В школах правительство собирается увеличить объем преподавания основ алгоритмизации и программирования для учеников 5-11 классов. До конца текущего года Кабмин намерен изменить отечественный Классификатор профессий. Он пополнится специальностями «аудитор информационных технологий», «эксперт по управлению корпоративными ИТ», «руководитель ИТ», «специалист по кибербезопасности».

Всего текст распоряжения №338 от 8 апреля 2015 года включает восемь пунктов с указанием сроков их реализации:

1. Провести наукове дослідження щодо запровадження економічних стимулів для розвитку індустрії програмної продукції в Україні, в тому числі за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

2. Розробити проекти законів України про внесення змін до:
— Податкового кодексу України з метою визначення термінів “програмна продукція”, “постачання програмної продукції” та “онлайн-сервіс”.
— деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції провадження зовнішньоекономічної діяльності у сфері інформаційних технологій, зокрема у частині спрощення процедури підтвердження надання нерезиденту послуг у зазначеній сфері.
— деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання належності майнових прав на комп’ютерну програму або базу даних, створену у зв’язку з виконанням трудового договору або за замовленням, запровадження безоплатних договорів щодо використання комп’ютерних програм, баз даних та інших об’єктів авторського права, а також застосування договорів приєднання на використання комп’ютерних програм.

3. Удосконалити навчальну програму з інформатики для 5—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з метою збільшення обсягу викладання основ алгоритмізації та програмування.

4. Провести аналіз підготовки фахівців за галузями знань “Системні науки та кібернетика”, “Інформатика та обчислювальна техніка”, “Автоматика та управління” відповідно до державного замовлення та їх працевлаштування за спеціальностями. За результатами проведеного аналізу подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення системи підготовки фахівців для індустрії програмної продукції відповідно до потреб роботодавців.

5. Підготувати пропозиції щодо необхідності внесення змін до Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” з метою включення до нього нових професій, зокрема аудитор інформаційних технологій, експерт з управління корпоративними інформаційними технологіями, керівник корпоративних інформаційних технологій, спеціаліст з кібернетичної безпеки.

6. Сприяти проведенню фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері інформаційних технологій.

7. Сприяти покращенню іміджу України з метою залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку індустрії програмної продукції.

8. Забезпечити надання інформаційної підтримки проведення бізнес-форумів та виставок з питань розроблення програмного забезпечення за кордоном та в Україні.

Онлайн-курс "React Native Developer" від robot_dreams.
Опануйте кросплатформну розробку на React Native та навчіться створювати повноцінні застосунки для iOS та Android.
Програма курсу і реєстрація

Источник: КМУ, «ДЕЛО»


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: